Lakseoppsyn i Troms_20170620_Haakon Haaverstad_390px2

Statens naturoppsyn (SNO) er en del av Miljødirektoratet og er miljøforvaltningens operative feltorgan. Vi fører tilsyn med naturtilstanden og med at bestemmelsene i miljølovgivningen blir overholdt.

Tilsynsoppgavene til SNO er todelte og retter seg både mot tilsyn med naturtilstanden og menneskets atferd i naturen. I dette inngår tilsyn med alle de over 2800 verneområdene i Norge. Veiledning og informasjon er også en viktig del av oppgavene. Samtidig utfører SNO registrering, overvåking, tiltak og skjøtsel på oppdrag fra forvaltningsmyndighetene.

Nyheter

Naturoppsyn | 15. oktober

Flytting av nettstedet

SNO overvåker ulvebestanden.
Bestandsovervåking | 02. januar

SNO overvåker ulvebestanden

Nyhetsarkiv