Møysalen NP_Vestpollen-cno_edt

Statens naturoppsyn (SNO) er miljøforvaltningens operative feltorgan. Vi fører tilsyn med naturtilstanden og med at bestemmelsene i miljølovgivningen blir overholdt.

Tilsynsoppgavene til SNO er todelte og retter seg både mot tilsyn med naturtilstanden og menneskets atferd i naturen. I dette inngår tilsyn med alle de over 2700 verneområdene i Norge. Veiledning og informasjon er også en viktig del av oppgavene. Samtidig utfører SNO registrering, overvåking, tiltak og skjøtsel på oppdrag fra forvaltningsmyndighetene.

Nyheter

7675 kadaver_Hattfjelldal - rvk Stig Andre Brennhaug obduserer - Vegar Pedersen (1)_edt 1024px
Rovviltskader | 03. juli

SNO dokumenterer rovviltskader

Nyhetsarkiv