En art er tilpasset sitt eget leveområde, som utgjør en liten del av det store mangfoldet i naturen

En slik tilpassing har skjedd over tid, og hver art har sin egen historie. Noen arter har funnet forunderlige løsninger for å kunne overleve og gi liv til nye generasjoner.

Her har vi samlet noen fascinerende historier som vi ønsker å dele med deg. 

 

Gutten og anda2
Garnmeis

Granmeisens hamstring

Om høsten gjemmer granmeisen mat, slik at den skal overleve den barske vinteren.

Villreinflokk på trekk

Reinen er et flokkdyr

Hjortedyrene, elg, hjort, rådyr og rein, har ulike måter å forsvare seg mot rovdyr på.

Villreinkalv med gevir i Forollhogna

Reinens gevir

Reinen er det eneste hjortedyret hvor begge kjønn har gevir?