SNO Vega

Naturoppsyn i verdensarvområdene på Vega samt kystoppsyn på Helgeland

SNO Vega
SNO Vega har kontor på Nes på Vega.
© Runar Jostein Omnø

Ansatte

Runar Jostein Omnø

Omnø Runar Jostein_90x120pix

482 32 480

Send e-post

Naturoppsyn Runar Jostein Omnø er tilknyttet seksjon kyst og har tilsyn med Vegaøyene og  verneområdene på Helgeland.

Oppsynsområde

SNO Vega har ansvar for naturoppsyn i kystsonen fra Rødøy kommune i nord til Trøndelagsgrensen i sør, med hovedvekt på verdensarvområdet og verneområdene i Vega.

Arbeidsoppgaver

SNO Vega har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i Lov om Statlig naturoppsyn innenfor sitt ansvarsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i medhold av Friluftloven, Naturmangfoldsloven, Motorferdselsloven, Kulturminneloven, Lov om laksefisk- og innlandsfisk, Forurensingsloven og Viltloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon samtidig som det kan drive skjøtsels- registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Vega har Vega Verdensarvområde som utgangspunkt og et kjerneområde for sin aktivitet, men har også oppsynsansvar i alle verneområdene som inngår i ansvarsrådet Helgeland. Verneområdene omfatter samlet et areal på ca 5360 kvkm fordelt på 29 Naturreservat, 6 Landskapsvernområder, 3 Fuglefredningsområder. (Midlertidig også tillagt delansvar for Lomsdal/Visten NP).

Viktige og arbeidskrevende oppgaver ellers er laksoppsyn og oppsyn relatert til storviltjakt.

SNO Vega løser deler av sine oppgaver gjennom tjenestekjøp fra 5 enkeltpersoner. Disse løser oppgaver knyttet til oppsyn i enkelte verneområder i ansvarsområdet.

Adresse
Tverrøyveien 2
8900 Brønnøysund.
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Runar Jostein Omnø Mobil:482 32 480