SNO Vadsø

Naturoppsyn i Varanger og kystoppsyn i Øst-Finnmark.

Statrens Hus Vadsø_590px
SNO Vadsø har kontorer i Statens Hus.
© SNO

Ansatte

Alfred Ørjebu

Ørjebu Alfred_90x120pix_edited-1

415 66 237

78 95 63 24

Send e-post

Arne Petter Sarre

Sarre Arne-Petter_90x120pix_edited-1

905 51 743

78 95 63 22

Send e-post


Naturoppsyn Alfred Ørjebu
 er tilknyttet seksjon tilsyn kyst og har ansvar for naturoppsynet i kystområdene i Øst-Finnmark.
Naturoppsyn Arne-Petter Sarre er tilknyttet seksjon naturbruk med oppgaver i Øst-Finnmark.

 

Oppsynsområde 

Lokalkontoret i Vadsø betjener i hovedsak kommunene: Nesseby, Vadsø, Vardø og Båtsfjord. Samt samarbeid med lokalkontorene i Sør-Varanger og Tana. Kontoret har Barentshavet som nærmeste nabo og viktige oppdrag som er knyttet til kystlandskapet. Varangerhalvøya nasjonalpark ble vedtatt desember 2006 og er det største verneområdet for lokalkontoret. Vi har i tillegg 12 verneområder, de fleste av verneområdene er knyttet til kystlandskapet.

Til sammen utgjør verneområdene ca 2100 km².

Fjellrev_VarangerDenne haugen er min_AOR_590px

Oppfølging av fjellrevprosjektet på Varangerhalvøys har vært en sentral oppgave for SNO Vadsø.
Foto: Alfred Ørjebu.

Arbeidsoppgaver

SNO Vadsø har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskeloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har særlige oppgaver i forhold til prosjektet ”Fjellrev i Finnmark” som er et forskningsprosjekt ledet av Tromsø universitet. Her har SNO Vadsø blant annet ansvaret for fellingstiltak av rødrev, som foregår i Varangerhalvøya nasjonalpark.

 

Adresse
Damsveien 1
9800 Vadsø
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Alfred Ørjebu Mobil:415 66 237
  • Arne Petter Sarre Mobil:905 51 743