SNO Tana

Naturoppsyn i Øst-Finnmark

SNO Tana_630px
SNO Tana har kontorer i Postgården i Tanabru.
© SNO

Ansatte

Bjørn Hugo Kristoffersen

Kristoffersen Bjørn Hugo_90x120pix_edited-1

916 22 004

Send e-post

Naturoppsyn Bjørn Hugo Kristoffersen er tilknyttet seksjon naturtilstand fauna med oppgaver i Øst-Finnmark.
Naturoppsyn Odd Magne Kvålshagen er tilknyttet seksjon naturtilstand fauna med oppgaver i Øst-Finnmark.

Oppsynsområdet

Lokalkontoret i Tana betjener fem kommuner i Øst-Finnmark, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Nesseby og Tana. Området har svært varierende landskap. Tanadalen som strekker seg fra Karsjok til munningen av Tanaelva byr på innlandsklima og er et populært områder for jakt og fiske. Samtidig har Nordkinhalvøya og de nordlige delene av Varangerhalvøya en spektakulær og værhard kyst med arktisk klima.

Arbeidsoppgaver

SNO Tana har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Adresse
Tana Postgård
9845 Tana
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Bjørn Hugo Kristoffersen Mobil:916 22 004