SNO Støren

Forollhogna nasjonalpark og Skarvan og Roltdalen nasjonalpark.

Støren kontor 1 BBR_660px
SNO Støren har kontor ved Gaula natursenter.
© Berit Broen

Ansatte

Berit Broen

Broen Berit_90x120pix_edited-1

476 57 803

72 43 22 02

Send e-post

Naturoppsyn Berit Broen er tilknyttet seksjon tilsyn innland med særlig ansvar for Forollhogna nasjonalpark og Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, samt en del mindre verneområder i regionen.

Oppsynsområdet

SNO Støren har ansvar for naturoppsyn i Forollhogna nasjonalpark, Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og omkringliggende områder i Sør-Trøndelag og Hedmark. 

Arbeidsoppgaver

SNO Støren har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid. 

Kontoret har en særlig oppgave i forhold til oppsyn i Forollhogna nasjonalpark samt tilgrensende verneområder i Sør-Trøndelag og Hedmark. Verneområdene omfatter et samlet areal på 1.976 kvadratkilometer fordelt på to nasjonalparker, fem naturreservater, åtte landskapsvernområder og ett plantefredningsområde. SNO Støren og SNO Kvikne har overlappende ansvar for oppsyn i Forollhogna nasjonalpark med tilliggende verneområder.

Adresse
Prestteigen
7290 Støren
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Berit Broen Mobil:476 57 803