Lakseoppsyn i Troms_20170620_Haakon Haaverstad_390px2

Statens naturoppsyn (SNO) er en del av Miljødirektoratet og er miljøforvaltningens operative feltorgan. Vi fører tilsyn med naturtilstanden og med at bestemmelsene i miljølovgivningen blir overholdt.

Tilsynsoppgavene til SNO er todelte og retter seg både mot tilsyn med naturtilstanden og menneskets atferd i naturen. I dette inngår tilsyn med alle de over 2800 verneområdene i Norge. Veiledning og informasjon er også en viktig del av oppgavene. Samtidig utfører SNO registrering, overvåking, tiltak og skjøtsel på oppdrag fra forvaltningsmyndighetene.

Innholdet i dette nettstedet skal flyttes over og bli en del av Miljødirektoratets samlede nettsted www.miljodir.no. Det har ikke vært videreutviklet de siste årene, men kontaktinformasjon m.m blir oppdatert til innholdet blir flyttet.

Nyheter

Naturoppsyn | 15. oktober

Flytting av nettstedet

SNO overvåker ulvebestanden.
Bestandsovervåking | 02. januar

SNO overvåker ulvebestanden

Nyhetsarkiv