SNO Skien

Naturoppsyn i Telemark.
Rovviltansvarlig for Telemark, Vestfold og Buskerud.

Ansatte

Espen Marker

Espen Marker

975 70 975

Send e-post

Reidar Strand

Strand Reidar_90x120pix

958 81 874

Send e-post

Naturoppsyn Espen Marker er tilknyttet seksjon rovvilt og er regionalt rovviltansvarlig i  Telemark, Buskerud og Vestfold.
Naturoppsyn  Reidar Strand er tilknyttet seksjon seksjon naturtilstand areal og har tilsyn i Telemark og Vestfold.

Oppsynsområdet

SNO Skien utfører naturoppsyn i hele Telemark fylke og har har rovviltoppgaver i Telemark, Buskerud og Vestfold.

Arbeidsoppgaver

SNO-Skien har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har en særlig oppgave i forhold til tilsyn og kontroll i ca 250 verneområder.

SNO Skien løser deler av sine oppsynsoppgaver gjennom sesongbaserte engasjement, samt noe tjenestekjøp fra privatpersoner (oppdrag i verneområder og lakse- og sjøørretoppsyn).

Adresse
Borgestadbakken 2
3712 Skien
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Espen Marker Mobil:975 70 975
  • Reidar Strand Mobil:958 81 874