SNOs rovviltoppgaver


Statens naturoppsyn har flere rovviltoppgaver. Hovedoppgaven er å føre tilsyn med artene og forebygge miljøkriminalitet, I tillegg registrere SNO bestandene, dokumentere skader og utføre felling av rovdyr på oppdrag fra forvaltningen.

 

Jerv
Sporing av jerv_Liv Byrkjeland

Rovviltovervåking

Overvåking av rovviltbestandene er en omfattende og arbeidskrevende oppgave for SNO. De nøyaktige bestandsmålene som er satt i rovviltforliket krev...
Skadedokumentasjon Guspiggen

Skadedokumentasjon

Statens naturoppsyn har ansvaret for å dokumentere skade på rein og husdyr som mistenkes å være drept eller skadet av rovvilt. Kadavre undersøkes s...
Jerv bedøvet i Luster

Felling av rovvilt

SNO utfører fellingsoppdrag av rovvilt og andre arter i henhold til bestemmelser gitt i egen instruks for det statlige fellingslaget ved uttak av v...

Rovviltansvarlige

SNO har et landsdekkende nettverk av 12 regionalt rovviltansvarlige. Ca 180 kontaktpersoner rundt om i landet bidrar til å dokumentere skader på hu...