SNO Rødberg

Naturoppsyn Hardangervidda.
Naturoppsyn Trillemarka mm.

SNO - Rødberg 08-2_LIE-580pix
Kontorlokalene til SNO Rødberg
© Lars Inge Enerstvedt

Ansatte

Lars Inge Enerstvedt

Enerstvedt Lars Inge_90x120pix

911 52 291

32 74 46 85

Send e-post

Håvard Kjøntvedt

Kjøntvedt, Håvard_90x120pix

958 05 333

Send e-post


Naturoppsyn Lars Inge Enerstvedt
er tilknyttet seksjon naturbruk med oppsyn i Hardangervidda nasjonalpark.
Naturoppsyn Håvard Kjøntvedt er tilknyttet seksjonm tilsyn innland
med oppsyn i Trillemarka Rollagsfjell naturreservat og Skrim Sauheradsfjella naturreservat. 

Oppsynsområdet

SNO Rødberg har i samarbeid med SNO Skinnarbu og SNO Eidfjord ansvar for naturoppsyn i Hardangervidda nasjonalpark. SNO Rødberg har også ansvar for naturoppsynet i Trillemarka Rollagsfjell naturreservat og Skrim Sauheradsfjella naturreservat.  I tillegg har SNO Rødberg ansvaret for de øvrige verneområdene i Buskerud fylke.

Arbeidsoppgaver

SNO Rødberg har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Rødberg har fokus særlig retta på trua og sårbare arter, motorferdsel, jakt, fiske og ferdsel. Registrering av for eksempel store rovdyr, villrein og rovfugl er også viktige oppgaver. Kontoret har utført en del oppgaver innen informasjonsarbeid, og har stått for utgivelse av flere informasjonsbrosjyrer knyttet til motorferdselsloven, villreinjakt og ryddeaksjoner.

I tillegg til Hardangervidda nasjonalpark har kontoret også ansvar for naturoppsyn i større verneområder som Skaupsjøen / Hardangerjøkulen landskapsvernområde og Fødalen landskapsvernområder. Til sammen har kontoret ansvar eller delvis ansvar for 1 nasjonalpark, 2 store barskogreservater og 144 andre verneområder.

SNO Rødberg løser deler av sine oppsynsoppgaver gjennom tjenestekjøp fra Hardangervidda Fjelloppsyn AS, som utfører en god del naturoppsyn i Hardangervidda nasjonalpark og flere mindre verneområder i regionen.

Adresse
3631 Rødberg
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Håvard Kjøntvedt Mobil:958 05 333
  • Lars Inge Enerstvedt Mobil:911 52 291