SNO Rindal

Naturoppsyn i Trollheimen landskapsvernområde og Dovrefjell Sunndalsfjella nasjonalpark, samt rovviltansvaret for Møre og Romsdal.

SNO-Rindal_ØvreDalen-Rindalsvegen 2a_6657Rindal_LOL_630px
SNO Rindals kontor ligger i Rindalsveien 2a.
© Direktoratet for naturforvaltning

Ansatte

Lars Olav Lund

Lund Lars Olav_90x120pix

959 65 128

Send e-post

Ola Erik Bolme

Bolme Ola Erik_90x120pix

948 17 988

Send e-post

Naturoppsyn Lars Olav Lund er tilknyttet seksjon rovvilt og har ansvar for rovviltarbeidet i Møre og Romsdal, samt naturoppsyn i trollheimen landskapsvernområde.
Naturoppsyn Ola Eirik Bolme er tilknyttet seksjon naturbruk med naturoppsyn i Dovrefjell - Sunndalsfjella nasjonalpark.

Oppsynsområdet

Lokalkontoret i Rindal har ansvar for oppsyn i Trollheimen landskapsvernområde, Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder. I tillegg har kontoret ansvar for oppsyn i en del mindre verneområder i omliggende deler av Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Arbeidsoppgaver

SNO Rindal har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Rindal har en særlig oppgave i forhold til oppsyn i Trollheimen landskapsvernområde, Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark med tilliggende verneområder, og en del mindre verneområder i regionen. Verneområdene omfatter et samlet areal på 5.580 kvadratkilometer.

Kontoret har også en særlig oppgave i forhold til koordinering av rovviltoppgavene i regionen. Dette omfatter arbeid med dokumentasjon av skader forvoldt av rovvilt, bestandsregistrering av rovvilt, samt drift og kvalitetssikring av et nettverk av lokalt engasjerte rovviltkontakter.

SNO Rindal løster deler av sine oppsynsoppgaver gjennom tjenestekjøp fra privatpersoner.

Adresse
Øvre Dalen, Rindalsvegen 2a, Postboks 134
6659 Rindal
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Lars Olav Lund Mobil:959 65 128
  • Ola Erik Bolme Mobil:948 17 988