Publikasjoner fra SNO


Statens naturoppsyn har utarbeidet flere typer informasjonsmateriell. En del av dette finner du på denne siden.

Årsrapport 2015_edt2 

Årsrapporter

SNO har siden 2005 gitt ut egen årsrapporter som både foreligger i trykket utgave (A4) og som kan lastes ned her i pdf-format.

 SNO Rapport 2012-3_forside_150px

Rapporter

SNO gir ut feltrapporter med resultater fra ulike oppdrag og prosjekter.

 

 Hvem bor i elva di?

Lær om livet i elva på fire språk

Et undervisningsopplegg som skal lære skoleelever om laks og livet i lakseelvene. Heftet er oversatt til nord-samisk, finsk og russisk.

Heftet er utarbeidet av Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø (KLV) og Statens naturoppsyn (SNO).

Se nyhetssak ved utgivelsen.

Drept av rovvilt_190px 

 Drept av rovvilt?

Håndbok for dokumentasjon av rovviltskade på husdyr og tamrein.
Se nyhetsoppslag og mulighet til å bestille feltutgaven av håndboka.

Last ned som pdf-fil (10,5 Mb)

 

Oppdatert: 15.11.2016

Kontakt
Jostein Sandvik Seniorrådgiver
TLF: 917 93 867