SNOs organisering


SNO er organisert som en del av Miljødirektoratet, med den sentrale administrasjonen i Trondheim og ca 55 lokalkontorer spredt over hele landet. SNO er organisert i to nivåer, avdelingsdirektør, og tilsammen sju seksjoner.

    Seksjon tilsyn innland   Seksjon tilsyn kyst   Stab og fagstøtte   Seksjon naturtilstand fauna   Pål Prestrud   Avd. naturoppsyn arter   Avd. organisasjon veiledning   Avd. naturoppsyn areal   Seksjon naturbruk   Seksjon naturveiledning og informasjon   Seksjon naturtilstand areal   Seksjon rovvilt    Seksjon rovvilt   Seksjon naturveiledning og informasjon   Avd. naturoppsyn areal   Avd. organisasjon veiledning   Avd. naturoppsyn arter   Anne Berit Pettersen   Seksjon naturtilstand fauna   Stab og fagstøtte   Seksjon tilsyn kyst   Seksjon tilsyn innland   Seksjon naturtilstand areal   Seksjon naturbruk    Anne Berit Pettersen    Seksjon Naturveiledning og informasjon   Avd. Naturoppsyn arter   Seksjon Tilsyn innland   Avd. Organisasjon veiledning   Avd. Naturoppsyn areal   Seksjon Naturtilstand fauna   Seksjon Rovvilt   Seksjon Tilsyn kyst   Seksjon Stab og fagstøtte   Seksjon Naturbruk   Anne Berit Pettersen    Anne Berit Pettersen   Seksjon Stab og fagstøtte   Seksjon Tilsyn kyst   Seksjon Rovvilt   Seksjon Naturtilstand fauna   Avd. Naturoppsyn areal   Avd. Organisasjon veiledning   Seksjon Tilsyn innland   Avd. Naturoppsyn arter   Seksjon Naturveiledning og informasjon   Seksjon Naturbruk    Seksjon Naturbruk   Avd. Naturoppsyn arter   Seksjon Tilsyn innland   Avd. Organisasjon veiledning   Avd. Naturoppsyn areal   Seksjon Naturtilstand fauna   Seksjon Rovvilt   Seksjon Tilsyn kyst   Seksjon Stab og fagstøtte   Anne Berit Pettersen   Seksjon Naturveiledning og informasjon    Seksjon Naturveiledning og informasjon   Seksjon Stab og fagstøtte   Seksjon Tilsyn kyst   Seksjon Rovvilt   Seksjon Naturtilstand fauna   Avd. Naturoppsyn areal   Avd. Organisasjon veiledning   Seksjon Tilsyn innland   Avd. Naturoppsyn arter   Seksjon Naturbruk   Seksjon Naturtilstand flora   Reidar Andersen    Reidar Andersen

 

Oppdatert: 19.10.2018

Kontakt
Morten Kjørstad Avdelingsdirektør SNO
TLF: 977 30 830

 

morten-k_190-150px