Seksjon stab og fagstøtte (SOF)


Seksjonen har ansvaret for den daglige driften av SNO, med logistikk, utstyr og informasjon.

Montering av basestasjon på Horrungen i Skjåk kommune.
Montering av basestasjon på Horrungen i Skjåk kommune.
© Magnar Skaret

De viktigste arbeidsoppgavene for seksjonen er:

 • Økonomistyring og koordinering av budsjettarbeidet
 • Samordning og kvalitetssikring av plan- og styringsdokumenter
 • Utvikling av administrative verktøy/rutiner/policy
 • Samordning og utvikling av personaladministrativt arbeid i SNO
 • Hovedansvar for HMS-arbeidet i SNO
 • Koordinering av opplæringsvirksomheten i SNO
 • Samband og kommunikasjon
 • Utstyr og logistikk
 • Biler, båter, snøskutere, ATV-er m.m.
 • Kontor- og lagerlokaler for SNOs lokalkontor
 • Koordinering av SNOs bistand ift. utlandsoppdrag
 • Informasjon og kommunikasjon

Oppdatert: 15.10.2018

Kontakt
Jessie Risan Jørgensen Fungerende stabssjef
TLF: 928 15 615

 

Jessie Jørgensen_190-150px