SNO Oppdal

SNO Oppdal har kontorer i Grønt Hus i Oppdal sentrum. Her er de under samme tak som blant andre Oppdal Bygdealmenning.

Oppdal kontor 3 CEK_620px
SNO Oppdal har kontorer i 2. etg i Grønt hus i Oppdal sentrum.
© Christian Klemetsen

Ansatte

Tord Bretten

Bretten Tord_90x120pix_edited-2

959 11 774

Send e-post

Frode Aalbu

Aalbu Frode_90x120 px

468 99 505

72 42 49 45

Send e-post

 

Naturoppsyn Tord Bretten er tilknyttet seksjon naturtilstand fauna med oppgaver i Sør-Trøndelag.
Naturoppsyn Frode Aalbu er tilknyttet seksjon rovvilt og er regionalt rovviltansvarlig i Sør-Trøndelag. 

Moskus
SNO Oppdal har ansvar for overvåking av morskusbestanden på Dovre og tiltak når det blir bestemt.
Foto: Arne Johs. Mortensne.

Arbeidsoppgaver

SNO Oppdal har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturmangfoldloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Kontoret har en særlig oppgave i forhold til koordinering av rovviltoppgavene i regionen. Dette omfatter arbeid med dokumentasjon av skader forvoldt av rovvilt, bestandsregistrering av rovvilt, samt drift og kvalitetssikring av et nettverk av lokalt engasjerte rovviltkontakter. Kontoret har videre et overordnet ansvar for feltregistreringer av fjellrev i fylket, samt oppgaver knyttet til moskus i Dovre-regionen.

Adresse
Postboks 140
7341 Oppdal
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Frode Aalbu Mobil:468 99 505
  • Tord Bretten Mobil:959 11 774