Organisering og ansatte.

Statens naturoppsyn (SNO) ivaretar nasjonale miljøverdier og forebygger miljøkriminalitet gjennom kontroll, overvåking, informasjon, naturveiledning og skjøtsel i viktige natur- og kulturminneområder.

Vi er en del av Miljødirektoratet, med ledelsen i Trondheim og mer enn 60 lokalkontorer spredt over hele landet. Vi er myndighetsutøver etter lov om statlig naturoppsyn underlagt Klima- og miljødepartementet.

 

Naturveiledning på Hjerkinn

Organisasjon

SNO er organisert som en del av Miljødirektoratet, med den sentrale administrasjonen i Trondheim og ca 55 lokalkontorer spredt over hele landet. SN...

Lokalkontorer

Her er en oversikt over våre lokalkontorer. I tillegg ligger den sentrale administrasjonen i Trondheim, som en del av Miljødirektoratet.

Rovviltansvarlige

SNO har et landsdekkende nettverk av 12 regionalt rovviltansvarlige. Ca 180 kontaktpersoner rundt om i landet bidrar til å dokumentere skader på hu...