SNO Lakselv

Naturoppsyn i Stabbursdalen nasjonalpark og oppsyn i kystområdene i de midtre delene av Finnmark.

SNO Lakselv
SNO Lakselv har kontorer ved Stabbursnes Naturhus og Museum.
© Gry Ingebretsen

Ansatte

Torkjell Morset

Morset Torkjell_90x120pix

916 22 003

Send e-post

Petter Kaald

Kaald Petter_90x120pix

900 47 138

Send e-post

Naturoppsyn Petter Kaald er tilknyttet seksjon tilsyn kyst med oppsyn i Vest-Finnmrk.

Naturoppsyn Torkjell Morset er tilknyttet seksjon naturbruk med oppsyn bl.a. i Stabbursdalen nasjonalpark.

Oppsynsområdet
Lokalkontoret i Lakselv har oppsyn i fire kommuner i Vest-Finnmark, mens hele Finnmark er aktuell for naturveiledningsoppdrag.  Området har en lang kystlinje med øykommunene Måsøy og Nordkapp. Området er sommerbeite for store deler av tamreinflokkene i Vest-Finnmark.

Arbeidsoppgaver
SNO Lakselv har som oppgave å drive naturoppsyn og naturveiledning med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier, forebygge miljøkriminalitet og drive naturveiledning og informasjon om natur og kulturverdier.

Naturoppsyn medfører kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Det drives også skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Naturveiledning formidling av kunnskap om naturen og dens sammenhenger, i den hensikt å styrke innsikt, respekt, engasjement og omsorg for natur- og kulturmiljøet. Skoleklasser, besøkende ved Stabbursnes nasjonalparksenter og næringsorganisasjoner er viktige målgrupper for naturveiledningen. Naturveileder/naturoppsyn Torkjell Morset tilbyr naturveiledning gjennom hele året.   

Adresse
Stabburesnes
9710 Indre Billefjord
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Petter Kaald Mobil:900 47 138
  • Torkjell Morset Mobil:916 22 003