SNO Kvikne

Naturoppsyn i Forollhogna nasjonalpark

Kvikne kontor 4
SNO Kvikne er samlokalisert med nasajonalparksenteret på Vollen gård på Kvikne.
© SNO

Ansatte

Erik M. Ydse

Ydse Erik_90x120pix_edited-1

480 51 578

62 48 65 00

Send e-post

Naturoppsyn Erik Ydse er tilknyttet seksjon tilsyn innland med hovedfokus på Forollhogna nasjonalpark.

Oppsynsområdet

SNO Kvikne har ansvar for naturoppsyn i Forollhogna nasjonalpark og omkringliggende områder i Hedmark og Sør-Trøndelag.

Arbeidsoppgaver

SNO Kvikne har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Kvikne har en særlig oppgave i forhold til oppsyn i Forollhogna nasjonalpark samt tilgrensende verneområder i Sør-Trøndelag og Hedmark. Verneområdene omfatter et samlet areal på 1.529 kvadratkilometer fordelt på én nasjonalpark, fem naturreservater og åtte landskapsvernområder.

SNO Kvikne og SNO Støren har overlappende ansvar for oppsyn i Forollhogna nasjonalpark med tilliggende verneområder. SNO Kvikne samarbeider tett med Forelhogna Villreinutvalg og deres deltidsoppsyn, og med fjelloppsyn ansatt i Fjellstyrene i Midtre Gauldal, Ålen og Haltdalen fjellstyrer og Kvikne Utmarksråd. I tillegg samarbeider vi med Kvikne nasjonalparksenter om veiledning- og informasjonsoppgavene.

Adresse
Vollan gård
2512 Kvikne
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Erik M. Ydse Mobil:480 51 578