SNO Kirkenes

Regionansvarlig for rovvilt i Finnmark  og naturoppsyn i Øvre Pasvik nasjonalpark

Kontor SNO Kirkenes
SNO Kirkenes har kontor i Johan Knudsensgt 25.
© Fred Langbakk

Ansatte

Magne Asheim

Asheim Magne_90x120pix

922 64 407

Send e-post

Regionansvarlig rovvilt i Finnmark

Jørn Monsen

Monsen Jørn_90x120pix

920 91 018

Send e-post

Naturoppsyn Øvre Pasvik nasjonalpark.

Naturoppsyn Magne Asheim er tilknyttet seksjon rovvilt og har ansvar for rovviltarbeidet i Finnmark.
Naturoppsyn Jørn Monsen er tilknyttet seksjon tilsyn innland med hovedfokus på Pasvik nasjonalpark.

Oppsynsområdet

Øvre Pasvik nasjonalpark er det største verneområdet for lokalkontoret. Hele Pasvikdalen med tilhørende mindre verneområder har et utpreget innlandsklima med varme sommre og kalde vintre. I Pasvik finner man også en bjørnestamme som følges opp i samarbeid med Svanhovd miljø- og nasjonalparksenter.

Arbeidsoppgaver

SNO Kirkenes har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Adresse
Johan Knudtzsens gt 25
9915 Kirkenes
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Jørn Monsen Mobil:920 91 018
  • Magne Asheim Mobil:922 64 407