SNO Hundorp

Naturoppsyn i Rondane og Dovre nasjonalparker.

Krøkla, utsiktspunkt mot Rondane
Krøkla, utsiktspunkt mot Rondane
© Mogens Lorentzen

Ansatte

Finn Bjormyr

Bjormyr Finn_90x120pix_edited-1

481 13 674

Send e-post

Naturoppsyn Finn Bjormyr er tilknytta seksjon naturbruk og har tilsyn med Rondane og Dovre nasjonalparker og nærliggande verneområde.

Oppsynsområdet

SNO har ansvar for naturoppsyn i nordlige deler av Oppland og nordvestlige deler av Hedmark fylke. Ansvarsområdet inkluderer Rondane og Dovre nasjonalparker, samt omliggende mindre verneområder.

 

Arbeidsoppgaver

SNO har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturmangfoldloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO har en særlig oppgave i forhold til oppsyn i Rondane og Dovre, samt en rekke mindre verneområder i Oppland. Verneområdene omfatter et samlet areal på 2.123 kvadratkilometer fordelt på to nasjonalparker, ett landskapsvernområde, åtte naturreservater og ett naturminne.

SNO løser deler av sine oppgaver knyttet til naturoppsyn i verneområdene gjennom tjenestekjøp fra Dovre Fjellstyre, Folldal Fjellstyre, Sel og Vulufjell Fjellstyre og to enkeltpersoner.

Adresse
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Finn Bjormyr Mobil:481 13 674