SNO Geilo

Tilsyn med Hallingskarvet nasjonalpark og andre verneområder i Buskerud. Ansvarlig for tiltak i forbindelse med skrantesjuke på villrein i Nordfjella.

SNO Geilo
SNO Geilo flyttet til nye kontorer i Reiselivssenteret sommeren 2010.
© Petter Braaten

Ansatte

Petter Braaten

Petter Braaten_90px

924 07 771

Send e-post

Petter Braaten er  tilknyttet Seksjon naturbruk med hovedansvar for Hallingskarvet nasjonalpark og nærliggene landskapsvernområder.

Oppsynsområde

Hallingskarvet nasjonalpark, Skaupsjøen og Hardangerjøkulen landskapsvernområde, Fødalen landskapsvernområde, Hydalen landskapsvernområde samt noen mindre verneområder i nordre deler av Buskerud. 

Hallingskarvet nasjonalpark
Vinterstemning mot Simlenutane i Hallingskarvet nasjonalpark.
© Petter Braaten

Arbeidsoppgaver

SNO Geilo har tilsyn med all natur i sitt område, men har et klart fokus på de aktuelle verneområdene.  Regelverket med lover og instrukser gir SNO sitt naturlige virkeområde.  En av de viktigste oppgavene er å drive med informasjon og veiledning.  Kontakten med andre aktører og brukere av naturen er derfor svært viktig.  SNO utfører også skjøtsel og tilretteleggingstiltak i og ved verneområdene.

Aktuelle prosjekter

Prestholtstien - Tilrettelegging  for friluftsliv

Fjellreven på Finse - Prosjekt for å gjenetablere fjellreven i Hallingskarvet

Skarveskolen - naturveiledning for 6. trinn

Rekrutteringsprosjekt mot ungdom i 9. trinn.

Bjørn Furuseth, fotograf og naturentusiast på GeiloBjørn Furuseth er naturfotograf og entusiast. Her underviser han 6.klassetrinn fra Hol kommune under Skarveskolen 2011. © Petter Braaten, SNO.

 

Fiske med garn er forberedelse til rakafiskproduksjon"Prosjekt Rekrutt" gikk ut på å lære 9. klassetrinn å fiske med garn for deretter å bruke fisken til rakfiskproduksjon. © Petter Braaten, SNO.

Adresse
Reiselivssenteret, Vesleslåttvegen 13
3580 Geilo
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Petter Braaten Mobil:924 07 771