SNO Folldal

Regionalt rovviltansvar i Hedmark.

SNO Folldal_590px
SNO Folldal leier kontorlokaler i gamle Dalen skole på Dalholen.
© Stein Arne Brendryen

Ansatte

Stein Arne Brendryen

Brendryen Stein Arne_90x120pix_edited-1

482 59 027

62 49 19 00

Send e-post

Eivind Faldet

Faldet Eivind_90x120pix_edited-1

915 32 128

62 49 19 00

Send e-post

Naturoppsyn Stein Arne Brendryen er tilknyttet Rovviltseksjonen og er regionalt rovviltansvarlig i Hedmark.
Naturoppsyn Eivind Fallet er tilknyttet Rovviltseksjonen med oppgaver i Hedmark.

Arbeidsoppgaver

SNO Folldal har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Folldal har en særlig oppgave i forhold til koordinering av rovviltoppgavene i regionen. Dette omfatter arbeid med dokumentasjon av skader forvoldt av rovvilt, bestandsregistrering av rovvilt, samt drift og kvalitetssikring av et nettverk av lokalt engasjerte rovviltkontakter.

I Hedmark er det 20 rovviltkontakter fordelt på 22 kommuner. I sommermånedene er hovedarbeidsområdene skadedokumentasjon på bufe. I de siste årene har saksmengden ligget på omlag 1400 skadesaker i året. I vinterhalvåret er bestandsregistrering og sporing av rovvilt viktige oppgaver. Sporinger utføres både etter tilfeldige meldinger om rovvilt fra publikum, og spesielt forbundet med hiregistrering av jerv i februar-april. Rovviltkontaktene og lokalt oppsynspersonell er involvert i dette arbeidet. Videre utfører vi kontroll av felte rovdyr (jerv, ulv og gaupe).

SNO Folldal løs deler av sine oppgaver knyttet til rovviltregistrering og naturoppsyn gjennom tjenestekjøp fra Engerdal Fjellstyre, Folldal Fjellstyre, Sollia Fjellstyre, og to enkeltpersoner.

Adresse
Kyrkjevegen 14
2585 Dalholen
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Eivind Faldet Mobil:915 32 128
  • Stein Arne Brendryen Mobil:482 59 027