SNO Fauske

Naturoppsyn i kystområden i midtre- og nordre del av Nordland og regionalt rovviltansvar for Nordland.

Ansatte

Geir Håkon Olsen

Olsen Geir Håkon_90x120pix

900 61 033

Send e-post

Vegar Pedersen

Pedersen Vegar_90x120pix_edited-1

416 16 771

Send e-post

Naturoppsyn Geir Håkon Olsen er tilknyttet seksjon tilsyn kyst og har tilsyn med verneområdene i kystområdet av Salten, Lofoten og Vesterålen.

Naturoppsyn Vegar Pedersen er tilknyttet seksjon rovvilt og har regionalt rovviltansvar i Nordland fylke, samt tilsyn med verneområder i indre deler av Salten.

 

Oppsynsområdet

SNO Fauske har ansvar for naturoppsyn i kystsonen i Salten, Lofoten og Vesterålen.

Gofjordbotn NR Foto GHO SNO Bodø 2015_630px
Godfjordbotn naturreservat, Sortland kommune, er et av de 81 verneområdene SNO Fauske har ansvaret for. Foto: Geir Håkon Olsen.

Arbeidsoppgaver

SNO Fauske har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturvernloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskloven og deler av Forurensningsloven og Småbåtloven. Oppsynet driver også veiledning og informasjon, samtidig som det kan drive skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO Fauske har en særlig oppgave i forhold til oppsyn i verneområder i kystsonen samt kystoppsyn i Nordland. Totalt har kontoret ansvar for 81 verneområder hvorav ni Ramsarområder og en nasjonalpark (Sjunkthatten). Ramsarområdene er våtmarksområder av internasjonal betydning og får særlig  oppmerksomhet. Viktige arbeidsoppgaver for øvrig er lakseoppsyn og skilting i verneområder.

 

Adresse
Marmorveien 5
8208 Fauske
Vis stort kart
Kontaktinformasjon
  • Geir Håkon Olsen Mobil:900 61 033
  • Vegar Pedersen Mobil:416 16 771