Mål for naturveiledning


Naturveiledning er formidling av kunnskap om naturen og har som mål å øke kunnskap og omsorg for natur- og kulturmiljøet. Naturveilederen tar med seg folk ut i naturen.

Naturveiledning i Jotunheimen
Bruk av rollespill kan styrke opplevelsen og forståelsen av et budskapet.
© Jostein Sandvik

Målene for naturveiledning er

  • å gi kunnskap om naturmangfold og økosystemtjenester
  • å øke interessen for friluftsliv og inspirere til en sunn og bærekraftig livsstil
  • å vise sammenhenger mellom mennesker og natur, og styrke forståelsen for bruk og vern av natur
  • å drive holdningsskapende arbeid
  • å samarbeide med ulike aktører i lokalsamfunnet 
  • å samarbeide med etatene under Miljøverndepartementet, Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Statens kartverk og Polarinstituttet. 

En naturveileder har kompetanse i

  • pedagogikk og kommunikasjon
  • friluftsliv, naturfag og -forvaltning
  • språk

 

Oppdatert: 30.09.2015