Naturveiledning som tilbud


Naturveiledning er en gratis tjeneste som tilbys ulike grupper av besøkende. Kontakt  en naturveileder og avtal et opplegg som passer for din gruppe.

Naturveiledning på Rena
Naturveiledning foregår ofte ute med naturen som klasserom.
© Heidi Ydse

Hvem kan bli med på tur?

  • barn, ungdom, studenter og lærere i skoleverket
  • besøkende ved nasjonalpark- og naturinformasjonssentre
  • lag, organisasjoner og næringsliv

Hva kan vi tilby?

  • naturveiledning med ulike tema
  • besøk på et nasjonalpark- eller informasjonssenter
  • natur- og kulturvandringer
  • temakvelder
  • at en naturveileder kan komme på skolebesøk

Oppleggene for skoleklasser er tilpasset de ulike trinnene og følger læreplanen.

 

Tilbud til barneskolen

Bekkedag

Fjellreven - en sjarmør i hvitt

Fugleliv i ditt nærområde (7. kl)

Gjennom landet renner elva - om samisk kultur og tamreintradisjon (7. kl)

Kystlandskap og fugleliv (6.-7. kl)

Laksedag (5. kl)

Livet i ferskvann (4. kl)

Livet i fjære (6. kl)

Magen full av plastikk

Marin forsøpling

Mangfold i havet

Moskus - urdyret på Dovre

Ringmerking

Skogkassen

Spor og sportegn (3. kl)

Trekkfuglene våre (1. - 4. kl)

Trekkfugler og våtmarksområder (5. - 10. kl)

Villreinen - et dyr i særklasse

Villreinen - fjellets nomade (7. kl)

Villreinkassa 

Tilbud til ungdoms- og videregående skoler 

Arealleken

Fjellreven - en sjarmør i hvitt

Høyfjellet 

Høyfjellsøkologi

Marin forsøpling

Menneskeskapte miljøutfordringer i havet

Moskus - urdyret på Dovre

Naturmangfold

Overvåking av naturtilstand

Perleugle

Ringmerking

Skogkassen

Trekkfugler og våtmarksområder (5. - 10. kl)

Villreinen - et dyr i særklasse

Villreinkassa

Tilbud til studenter og lærere

Bekkedag

Gjennom landet renner elva - om samisk kultur og tamreintradisjon (lærerstudenter)

Villreinen - fjellets nomade (lærerstudenter)

 

Oppdatert: 20.10.2015