Historikk og utvikling


Statens naturoppsyn (SNO) ble vedtatt opprettet 25. oktober 1996, med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn av 21. juni 1996. Selve etableringen av SNO startet fra begynnelsen av 1997. Direktør og de første naturoppsynsstillingene kom på plass i 1998. Etter det har både oppgavene og antall ansatte økt jevnt, og i 2009 passerte antall ansatte 100 personer og det var etablert over 50 lokalkontorer.

Gruppebilde SNO 10-årsjubileum
Gruppebilde på alle SNO-ansatte ved 10-årsjubileet høsten 2006.
© Tore høyland

Oppdatert: 19.07.2010

Relaterte dokumenter