Flytting av nettstedet


Oppdatert: 15.10.2018

Innholdet i dette nettstedet skal flyttes over og bli en del av Miljødirektoratets samlede nettsted www.miljodir.no. Det har ikke vært videreutviklet de siste årene, men kontaktinformasjon m.m blir oppdatert til innholdet blir flyttet.

Oppdatert: 15.10.2018