SNO overvåker ulvebestanden


SNO overvåker ulvebestanden. 2
Statens naturoppsyn vil samle data om ulvebestanden utover vinteren. Foto: Lars Gangås, Statens naturoppsyn
© Lars Gangås / SNO
Oppdatert: 02.01.2017

Statens naturoppsyn (SNO) vil overvåke ulvebestanden utover vinteren. Hensikten er å samle data om ulvene som lever på norsk side av grensa.

– Vi har overtatt det totale ansvaret for feltarbeidet i Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr. Dette arbeidet følger vi opp framover, sier avdelingsdirektør Pål Prestrud i Statens naturoppsyn.

Miljødirektoratets feltpersonell i SNO hadde beredskap for å kunne kontrollere skuddplasser i tilfelle lisensjakt på ulv fra 1. januar. Selv om Klima- og miljødepartementet sa nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i de fire ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i år vedtok å åpne for felling, vil SNO ha mannskap i områdene.

– Nå vil vi konsentrere oss om å gjøre en best mulig jobb med overvåkingen, for å bidra til å få mest mulig kunnskap om ulvene, sier Prestrud.

SNO samler inn data om DNA, kjønn, vekt og alder. Informasjonen blir lagt i Rovbase, et datalager med informasjon om rovvilt. Det meste av innholdet er tilgjengelig for alle interesserte. SNO overvåker selv store deler av områdene, og kjøper tjenester av Høgskolen i Hedmark i noen revir.

Oppdatert: 02.01.2017

Kontakt
Lars Bendik Austmo Seksjonssjef
TLF: 920 58 678