Mennesket og naturarven: Lokal tradisjonskunnskap om kystlyngheiene på Asmaløy Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler kommune

SNO-rapport 3-2012
SNO Rapport 2012-3_forside_150px

ISBN 978-82-8284-061-3 (trykt)
ISBN 978-82-8284-062-0 (PDF)

Kystlyngheiene på Asmaløy, i Hvaler kommune, er et av Norges 23 urvalgte kulturlandskap. Her finnes fortsatt intakte kystlyngheier som har vært i autentisk bruk fram til rundt 1950. Kystlyngheia på Asmaløy skal være et eksempelområde for innsamling og formidling av lokal tradisjonskunnskap om tidligere drift av arealer med kystlynghei i Sørøst-Norge. Kunnskapen skal gi grunnlag for forvaltningen å drive målrettet biologisk skjøtsel. I tillegg skal det være et grunnlag for undervisning og generell naturveiledning til allmennheten. Rapporten gir generelle og spesifikke forslag til hvordan dette kan brukes, slik som for eksempel i en utstilling om kystlynghei og en turguide for Asmaløy.