Mennesket og naturarven: Nedre Timenes naturreservat


Nedre Timenes naturreservat i Kristiansand kommune ble opprettet 16. desember 2011. I
forbindelse med fredningen fikk Endre Wrånes i oppdrag av Statens Naturoppsyn å samle inn og
dokumentere lokal tradisjonskunnskap knyttet til bruk av skog og kulturlandskap i verneområdet.

SNO-2-2012
SNO-2-2012
© Direktoratet for naturforvaltning

Oppdatert: 08.10.2012