Tar rotta på minken med hund


Minkfangst med hund
Hunder gjør en viktig jobb i jakten på å bli kvitt minken langs kysten. Foto: Jon Erling Skåtan / SNO
© Jon Erling Skåtan
Oppdatert: 14.11.2016

Bruk av spesialtrente hunder og feller har god effekt for å bli kvitt minken langs norskekysten. To sentrale områder er nå tilnærmet minkfrie, viser to ferske rapporter. 

Minken utgjør en trussel mot flere sårbare norske arter, spesielt sjøfugl. Siden Handlingsplan mot amerikansk mink ble lansert i 2011, har Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) systematisk jobbet seg oppover langs kysten for å fjerne denne fremmede og uønskete arten.

Arbeidet har pågått i flere verneområder fra Østfold til Finnmark, med hovedinnsats på Sør-Smøla i Møre og Romsdal og Oksøy-Ryvingen i Vest-Agder. Erfaringene fra disse to områdene er beskrevet i egne rapporter, og resultatene er oppløftende. Begge er bortimot frie for mink, noe som gjør at sjøfuglene er kvitt en av sine verste fiender i hekketida.

Velger egnete områder

 – Vi har valgt å gå tungt inn i utvalgte områder hvor avstanden til fastlandet og strømforholdene gjør det mulig å holde skjærgården tilnærmet minkfri med relativt liten innsats, når den først er tømt, sier fagdirektør Kjartan Knutsen i SNO.

Personellet har bygd kompetanse og høstet verdifull erfaring underveis i arbeidet. Blant annet viser rapportene at framgangsmåten med å bruke spesialtrente hunder, kombinert med feller, har god effekt.

Hunder sporer minken

– Hundene er trent til å spore opp mink. Det gjør det lettere å finne minken og avlive den, også i komplisert terreng. I tillegg har vi satset på å bygge en "skjerm" av feller på fastlandssiden, for å hindre at mink på ny sprer seg inn i de områdene som er behandlet, forteller Knutsen.

SNO er allerede i gang med neste trinn i kampen mot minken. Sist vår startet et omfattende prosjekt i Svellingsflaket landskapsvernområde i Nordland. Det har stor verdi som raste- og overvintringsplass for sjøfugl, og ærfugl er den arten som overvintrer i høyest antall.

Går hardt ut

I startfasen vil opp til fem hundeekvipasjer være i aksjon, men antallet blir redusert i takt med at mink tas ut i løpet av de kommende tre til fem årene. Bruken av feller blir videreført også når området vurderes som fritt for mink.

– Det krever stor innsats å få avlivet mink som er vanskelig tilgjengelig. Å kunne sette inn så mange hundeekvipasjer, samt ekstra mannskap, sikrer nødvendig fleksibilitet og effektivitet, sier Knutsen.

Fortsatt jobbes det med å finne bedre metoder for å måle effekt. Blant annet er det aktuelt å se på data som viser hvordan sjøfuglene reproduserer seg i områder hvor mink er tatt ut, sammenlignet med før tiltaket ble gjennomført og i forhold til andre steder.

Avhengig av lokalmiljøene

Det praktiske arbeidet med å bekjempe mink foregår i tett samarbeid og dialog med verneområdemyndighetene, både fylkesmenn og verneområdestyrer. Lokalsamfunnene bidrar også med betydelig innsats.

– At befolkningen engasjerer seg er avgjørende for å sikre overføring av kompetanse til ressurspersoner i de berørte lokalmiljøene, sier Kjartan Knutsen.

Oppdatert: 14.11.2016