Anmeldt for unødig jaging av moskus


Moskusokse c Tord Bretten_630px
Når moskus kommer i kontakt med mennesker prøver de å forsvare seg istedenfor å flykte.
© Tord Bretten
Oppdatert: 12.10.2016

Statens naturoppsyn (SNO) har anmeldt to menn for unødig jaging av vilt, etter at de gjentatte ganger fotograferte moskus på nært hold på Dovrefjell i forrige uke.

– Det er alvorlig at noen med overlegg – og gjentatte ganger – forstyrrer viltlevende dyr på denne måten. Derfor har vi valgt å anmelde forholdet til politiet som brudd på forbudet i naturmangfoldloven mot unødig jaging av dyr, sier fagdirektør Kjartan Knutsen i SNO, som er Miljødirektoratets feltpersonell. 

Forsvar istedenfor flukt

Moskus er det eneste av de store pattedyrene våre som normalt ikke flykter, men heller prøver å forsvare seg, når de kommer i kontakt med mennesker. Det gjør at dyrene kan oppleves på relativt nært hold, men at de tidvis blir forstyrret i betydelig grad. Slike forstyrrelser kan føre til at moskusen flytter seg til områder hvor de får fred, men som ligger utenfor kjerneområdet for moskus. Det vil si det området som er definert i forvaltningsplanen for moskus, og hvor forvaltningen ønsker at moskusen skal etablere seg.   

For tobeinte inntrengere kan det være farlig å trø for nære, og mennene som er anmeldt hadde flaks at de så vidt kom seg unna en moskus som forsvarte området sitt. Til tross for det, ble de på nytt observert tett på moskus et par dager seinere. 

Informerer ved innfartsårene

Ved de fleste innfartsårer til kjerneområdet er det satt opp skilt med informasjon på flere språk, med henstilling om at folk holder en avstand på minst 200 meter. Det er gjort både for å unngå at dyrene skal bli forstyrret, men også for turistenes egen sikkerhet.  

– Likevel ser vi årlig en rekke tilfeller av at folk forstyrrer moskus, og nesten årlig oppstår det en eller flere "nestenulykker". Når 400 kilo moskus setter fart og forsvarer seg mot en inntrenger, kan det gå hett for seg, sier Knutsen. 

Jørn M. Sletta ved Dombås lensmannskontor opplyser at de vil følge opp og prioritere anmeldelsen fra SNO. Den angår både hensynet til viltet og hensynet til menneskers sikkerhet, som er et primæransvar for politiet.  

SNO kommer til å følge opp denne type saker framover. Grove brudd på bestemmelser om unødig jaging vil bli anmeldt.

Oppdatert: 12.10.2016