323 villrein drept av lynet


Villrein drept av lynnedslag_Håvard Kj
Drepte villreinbukker, simler og kalver ligger ganske konsentrert i et område på rundt 50-80 meter.
© Håvard Kjøntvedt/SNO
Oppdatert: 29.08.2016

En villreinflokk på Hardangervidda ble hardt rammet av lynnedslag fredag. Blant 323 drepte dyr var det 70 kalver.

Fredag 26. august kom Miljødirektoratets feltapparat, Statens naturoppsyn (SNO), over flokken som var slått av lynet, ved Vesle Saure i Vinje kommune. Det hadde vært dårlig vær i området. SNO var ute på oppsyn i forbindelse med villreinjakta på Hardangervidda.

Det ble funnet 323 dyr i flokken, av begge kjønn hvorav 70 var kalver. Fem skadde villrein ble avlivet av SNO.

Søndag 29. august har SNO og representanter fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) vært i området. De har hentet ut prøver fra dyrene.

Det felles rundt 2 000 villrein hvert år på Hardangervidda.

Søndag kveld melder SNO at de har observert 323 døde dyr, hvorav fem villrein måtte avlives.

Høyoppløselige bilder kan lastes ned fra Miljødirektoratets hovedside.

Denne saken kan bli oppdatert på Miljødirektoratets nettside.

Oppdatert: 29.08.2016

Kontakt
Kjartan Knutsen Fagdirektør
TLF: 958 20 521