Årsrapport 2015


Innhold

 

 Ledeen har ordet

  3

Samhandling langs kysten

  4

Miljøkriminalitet

  8

Kontroll med motorisert ferdsel i utmark                                 

10
Restaurert sti vart "Historisk vandrerute" 12
Myrrestaurering 16
Utvikling av naturveiledning 20
Naturveiledning med miljøambassadørene 22
Friluftslivets år 2015 26
Grenseløs overvåking 28
Yngleregistrering av jerv i grenseland 29

Dverggåsåret 2015

30
Ny metode for kartlegging av hubro 32

SNO i 2015

36

Oppdatert: 13.04.2016

Kontakt
Jostein Sandvik Seniorrådgiver
TLF: 917 93 867