Magen full av plastikk


Marin forsøpling er et økende globalt miljøproblem som vi alle har et ansvar for å rydde opp i. Ytre Hvaler nasjonalpark verner om viktige leveområder for sjøfugl og andre marine arter som er spesielt sårbare for påvirkningen av marin forsøpling. Men, også her er det mye avfall på avveie. Hvor kommer alt dette avfallet fra? Hvordan utgjør det en trussel for livet i og ved havet? Hva kan vi gjøre for å redusere problemet?

2_640px
Hva holder den måken på med?
© Marit Winther-Janson

Dette naturveiledningsopplegget setter søkelyset på utfordringene knyttet til marin forsøpling. Målet med opplegget er å fremme engasjement for problemstillinger knyttet til det marine miljø samt å bidra til å styrke kompetanse om marine økosystemer og arter. Opplegget har også til hensikt å inspirere til en bærekraftig livsstil og glede av det enkle friluftsliv.

Opplegget innebærer en feltdag i Ytre Hvaler nasjonalpark med en naturveileder. Gjennom veiledningsaktivitetene lærer elevene om Statens naturoppsyn, nasjonalparken, sjøfugl og marin forsøpling. Elevene bruker kikkert og øver seg på å observere sjøfugler. Deretter utfordres elevene til en aktivitetslek om marin forsøpling. Avslutningsvis utforsker elevene omfanget av problemet i nasjonalparken mens de rydder stranden. For- og etterarbeid følger med opplegget.

Klassetrinn: 5.-7. trinn.

Lokalitet: Ytre Hvaler nasjonalpark (Storesand).

Varighet: Feltopplegg: 3,5 timer.

Aktuell sesong: Mars til april.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Marit Winther-Janson.

Oppdatert: 17.11.2015

Kontakt
Marit Winther-Janson Naturveileder
TLF: 930 08 698