Mangfold i havet


Havet dekker over 70% av jordoverflaten og huser et utrolig mangfold av leveområder. I Ytre Hvaler nasjonalpark finner du for eksempel kaldtvannskorallrev, tareskoger, ålegrasenger og brakkvannspoller. Men, hvert habitat byr på særegne utfordringer for marint liv. I tidevannssonen, grenseområdet mellom høyvann og lavvann, skaper vannbevegelser og store svingninger i vannstand, temperatur og salinitet vanskelige forhold. Likevel har mange arter utviklet hver sine løsninger og sammen etablert et yrende økosystem i fjæra.

1_640px
Bor det noen under denne steinen?
© Marit Winther-Janson

Dette naturveiledningsopplegget setter søkelyset på det biologiske mangfoldet i tidevannssonen og de forskjellige tilpasningene artene har for å overleve der. Målet med opplegget er å bidra til å styrke kompetanse om marine arter og økosystemer samt å inspirere til å utnytte det enkle friluftslivet.

Naturveilederen inviterer med ut i Ytre Hvaler nasjonalpark. I felt lærer elevene om Statens naturoppsyn, nasjonalparken og artene tilknyttet tidevannssonen. Elevene bruker diverse feltutstyr til å samle inn og identifisere dyr og alger i fjæra. Deretter utfordres elevene gruppevis til å lage hvert sitt akvarium. For- og etterarbeid følger med opplegget. 

Klassetrinn: 3.-4. trinn.

Lokalitet: Ytre Hvaler nasjonalpark (Kuvauen).

Varighet: Feltopplegg: 3,5 timer.

Aktuell sesong: Mai til juni.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Marit Winther-Janson.

Oppdatert: 17.11.2015

Kontakt
Marit Winther-Janson Naturveileder
TLF: 930 08 698