Perleugle


Perleugla er den nest minste ugla i Norge. Den jakter på smågnagere om natten. Perleugla hekker nesten bare i hule trær, og kan være en relativt enkel art å få til å hekke i fuglekasse. Da kan man følge med på hvordan hekkingen går. Fordi den jakter lydløst i tett skog om natten, er det svært vanskelig å studere hva den spiser. Men ved å plassere ut fuglekasser og matter under disse kan man studere nettopp dette. For ugler gulper opp boller med rester av hva de har spist, og disse ender opp nede på bakken under reiret, på reirmatta. Da kan man studere dietten til fuglen og hvordan dette påvirker dens hekking, og til og med variasjoner i smågnagerbestanden. Perleugla spiser alle smågnagerarter (generalist) og vi kan derfor få en oversikt over utbredelsen på de forskjellige artene. Alt dette ut fra en gulpebolle!

Perleugleprosjekt_Torkjell M_630px
Perleuglene hekker gjerne i fuglekasser om de får muligheten til det.
© Torkjell Morset

Skoler inviteres derfor med på dette spennende forskningsprosjektet sammen med Universitetet i Tromsø. Opplegget går ut på å lære om perleuglas biologi, lage og sette opp fuglekasser, og å være med på å overvåke disse. Elevene skal lage en sluttrapport som har et likt oppsett som en forskningsrapport.

Klassetrinn: Ungdomsskole.

Varighet: Varierende, avhengig av skolen.

Lokalitet: I skolens eget nærområde, eller som en del av en klassetur. Ta kontakt med naturveilederen for å finne et alternativ som passer klassen.

Aktuell sesong: April til mai.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Torkjell Morset

Oppdatert: 20.10.2015

Kontakt
Torkjell Morset Naturveileder
TLF: 916 22 003