Laksedag


Villaks er en art som fascinerer og engasjerer. På grunn av sin unike livshistorie og sin spesielle utbredelse er den interessant og spennende å lære om. Den Atlantiske villaksen er også i sterk tilbakegang, og i dag er en av tre atlantiske villakser norske. Dette gir Norge et spesielt ansvar for å ta vare på denne arten. Laksen har også en viktig rolle i det biologiske mangfoldet, både som ressurs og som miljøindikator. Da er det viktig at også vi som bor her kjenner den godt.

Laksedag_5kl_Torkjell M_630px
Laksen oppleves gjennom alle sanser i løpet av dagen.
© Torkjell Morset

Skoleklasser inviteres derfor med på en utedag der de lærer om laksens liv og overlevelse fra gytegrop til den kommer tilbake til samme elva som gyteklar laks. I tillegg ser vi en del på bunndyr i elva. Opplegget består av feltundersøkninger, oppgaver og læring gjennom lek. Vi griller også villaks på bål. For- og etterabeid er tilgjengelig i eget temahefte om laks.

Klassetrinn: 5. klasse.

Varighet: 1 skoledag.

Lokalitet: En lakseelv i skolens nærområde.

Aktuell sesong: August.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Torkjell Morset

Oppdatert: 20.10.2015

Kontakt
Torkjell Morset Naturveileder
TLF: 916 22 003