Ringmerking av fugler


Ringmerking betyr at man fanger fugler og setter en ring på den ene foten deres. Den har nummer eller fargekode som gjør at dette spesifikke individet kan gjenkjennes senere hvis den blir fanget eller funnet et annet sted. Ringmerking kan gi oss kunnskap om fuglenes hekkeområder, vinterområder, trekkruter, rasteplasser, levealder, ungeproduksjon, årlige variasjoner i forekomst og kondisjon. Ringmerking kan også gi oss informasjon om trekktidspunkter, noe som er viktig for å lære om effekter av klima og klimaendringer på trekkfugler. Det er derfor en viktig metode for å lære mye om fugler.

Ringmerking_PerEspen_FylkesmannenVestfold_630px
Ringmerking er en forskningsmetode som gir svar på mange spørsmål rundt fuglenes liv.
© Fylkesmannen i Vestfold

Opplegget består av at man setter opp et mistnett. Mens man venter på at en fugl flyr inn i det lærer man om hvilke fugler man ofte får i nettet og litt om trekkfugler. Elevene er med på å sjekke nettene for å se om man har fått en fugl i det. Om man fanger en umerket fugl kommer denne til å merkes under opplegget.

Opplegget kan gjerne kombineres med opplegget Trekkfugler og våtmarksområder til et lengre undervisningsopplegg. For- og etterarbeid utvikles etter avtale sammen med den enkelte skolen.

Klassetrinn: Uavhengig av alder og klassetrinn.

Varighet: 3 timer.

Lokalitet: Ved Ilene naturreservat. Eventuelt i skolens nærområde om det finnes et egnet sted for oppsett av mistnett, men det krever noe mer forberedelse med hensyn til tillatelser, etc.

Aktuell sesong: Vår og høst.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Per Espen Fjeld.

Oppdatert: 20.10.2015

Kontakt
Per Espen Fjeld Naturveileser
TLF: 469 60 982