Arealleken


Å verne natur betyr å beskytte den mot en del menneskelige påvirkninger og inngrep som kan forringe naturverdiene i det området. Et område kan vernes som for eksempel en nasjonalpark, naturreservat eller landskapvernområde. Lover og regler varierer mellom disse typene av vern, og mellom hvert enkelt verneområde. Alt ettersom hva verneformålet for området er. Men hvorfor er det viktig å beskytte et stykke natur mot menneskelige inngrep? Og hvorfor trenger vi uberørt natur, i dag og i fremtiden?

Arealleken_PerEspenFjeld_630px
Her lærer elevene hvorfor det er viktig å verne de mest verdifulle områdene.
© Per Espen Fjeld

Vi lærer om verneområder og om hvorfor noen områder anses å være så viktige for naturen at vi vil verne dem for fremtiden. Og hvordan balanserer man vern med menneskers behov av plass? Gjennom diskusjon, oppgaver og rollespill kommer elevene til å oppdage at det er vanskelig å unngå konflikter i arealplanlegging. Skal de løse oppgavene de har fått blir de nødt til å samarbeide på tvers av interessegrupper.

Klassetrinn: Ungdomsskole og videregående skole.

Varighet:

  • 30-40 minutter, i kombinasjon med andre temaer ved besøk til Holmen våtmarkssenter.
  • 2-3 timer for frittstående opplegg ved skolebesøk.

Lokalitet: Ved Holmen våtmarkssenter eller på skolen.

Aktuell sesong: Hele året.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Per Espen Fjeld

Oppdatert: 19.10.2015

Kontakt
Per Espen Fjeld Naturveileder
TLF: 469 60 982