Marin forsøpling


Visste du at en bruskork kastet fra bryggekanten i Tønsberg kan drepe en albatross på den andre siden av jorda? De færreste kan se for seg det. Men når noen typer plast kan «overleve» i havet i opp til 5 – 600 år og selvsagt følge havstrømmer langt og lengre enn langt når bruskorken helt til albatrossenes områder.

MarinForsøpling_PerEspen_Erik Bleken_630px
Elevene får seg en vekker når de får se hvor farlig plastavfallet kan være for fugler og dyr.
© Erik Bleken

Albatrossen lever nesten hele sitt liv på vingene og finner maten sin ved å plukke fiskerester eller døde fisk fra overflaten mens de flyr. Det blir mer og mer vanlig med plastbiter som flyter rundt i verdenshavene, og disse kan lett forveksles med mat for fuglene. Resultatet er at mange sjøfugler, som albatrossen i Stillehavet og havhesten i Nordsjøen, fylles opp med plast. Det samme skjer med mange andre dyr i havet; alt fra blåskjell til fisk til spermhval får i seg plast. Resultatet er at dyr sulter i hjel fordi de ikke lenger har plass til mat i magen. I tillegg er det et stort problem at dyr setter seg fast i søppel og blir skadet eller dør. Plasten brytes til slutt ned, men forsvinner ikke fra miljøet. Mikroplast, mikroskopiske plastbiter, blir mer og mer vanlig i havet og utgjør en ny trussel mot dyr og mennesker. Lær mer om dette i opplegget.

Målet med opplegget er at elevene skal få et innblikk i omfang, årsaker og konsekvenser av marin forsøpling. Dette er et problem som forårsakes av og angår oss alle, og holdningsendringer til forbrukssamfunnet og søppelhåndtering er viktig for å skape en holdbar fremtid. Vi ser på problemet både i et lokalt og globalt perspektiv.

Opplegget består av foredrag med visning av søppel, diskusjoner, filmvisning, oppgaver og refleksjon. Opplegget kan med fordel kombineres med en eventuell strandryddedag for klassen. Kan vi sammen finne løsninger på et av vår tids største miljøproblemer?

Klassetrinn: 5. klasse til videregående skole.

Varighet: 30 minutter til 2 timer. Kan tilpasses den enkelte klasse.

Lokalitet: Hos den enkelte skolen.

Aktuell sesong: Hele året.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Per Espen Fjeld

Oppdatert: 19.10.2015

Kontakt
Per Espen Fjeld Naturveileder
TLF: 469 60 982