Trekkfugler og våtmarksområder


Mange fugler hekker i Norge om sommeren og trekker til Afrika om vinteren. Det er viktig at det finnes mange gode rasteplasser underveis og at det ikke er for langt mellom dem til at fuglene ikke orker å fly dit. For vadefugler er et nettverk av gode våtmarksområder, store nok til å få besøk av tusenvis av vadefugler og andefugler på trekk, svært viktig. Her kan de hvile, finne mye mat på kort tid, og få energi til å fortsette den lange turen.

Trekkfugler og våtmarksområder_PerEspenFjeld_kortnebbgjess_630px
Våtmarksområdene er svært viktige lokaliteter for mange trekkfugler, slik som disse kortnebbgjessene.
© Per Espen Fjeld

Å sikre slike nøkkelområder for migrerende arter over store områder må det derfor være et internasjonalt samarbeid om. De aller viktigste våtmarksområdene i verden er det enighet om mellom landene at skal gis en spesiell beskyttelse og status. Disse kaller vi Ramsarområder.

Målet med undervisningen er å gi elevene kunnskap om ulike trekkfugler som tilbringer hekkesesongen i Norge, men som trekker sørover om vinteren. Ved å se det totale geografiske området som en art bruker, helt fra Finnmark i nord til Sør-Afrika i sør, kan vi se at det ikke er nok bare å verne våtmarker i Norge for å bevare en art. Vi lærer om hvordan det jobbes internasjonalt for å verne migrerende arter.

Opplegget består av foredrag, læring gjennom lek, eksperimenter og refleksjon.

Klassetrinn: 5. – 10. klasse. Opplegget tilpasses ulike klassetrinn.

Varighet:

  • 20-40 minutter, i kombinasjon med andre temaer ved besøk til Holmen våtmarkssenter.
  • 2-3 timer for frittstående opplegg ved skolebesøk.

Lokalitet: Ilene naturreservat utenfor Tønsberg, eller ved sjøen eller et våtmarksområde i skolens nærområde.

Aktuell sesong: Vår og høst.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Per Espen Fjeld

Oppdatert: 19.10.2015

Kontakt
Per Espen Fjeld Naturveileder
TLF: 469 60 982