Bekkedag for lærere


Mange skoler har tradisjon for å gjennomføre undersøkelser i bekker og elver på egen hånd og koble praktisk kunnskap hentet fra slike feltdager til annen relevant undervisning gjennom hele året. Det synes vi i SNO er utrolig flott, for det er nettopp gjennom engasjerte lærere at elevene kan få størst utbytte av slike feltdager.

Bekkedag for lærere_CarlNordberg_630px
På dette kurset får lærerne en grundig repetisjon/opplæring i bruk av utstyr og artskunnskap på fisk og bunndyr.
© Carl Norberg

SNO ønsker derfor å stimulere til at flere slike feltdager blir gjennomført ved hjelp av lokale lærere, og tilbyr et lærerkurs i temaet «Bekkedag».

På et slikt feltkurs tar man for seg kjennetegnene på ulike fiskearter i rennende vann, artsbestemmelse av bunndyr, sertifisering av el-fiske, oppdatering på villaksens status og går gjennom hva som skiller oppdrettslaks og villaks.

Målgruppe: Lærere på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

Varighet: 1 dag.

Lokalitet: Feltdag ved utvalgt elv. Dette tilrettelegges så mye som mulig etter hvilket område lærerne kommer fra.

Minimumsantall: 8 stk. Lærere kan selv arrangere en gruppe som vil være med på opplegget. Enkeltpersoner kan også melde sin interesse og får da tilbakemelding når det blir arrangert et kurs som er aktuelt for dem.

Aktuell sesong: Juni til august.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Kjersti Hanssen

Oppdatert: 13.10.2015

Kontakt
Kjersti Hanssen Naturveileder
TLF: 928 13 201