Bekkedag


Villaks er en art som fascinerer og engasjerer. På grunn av sin unike livshistorie og sin spesielle utbredelse er den interessant og spennende å lære om. Den Atlantiske villaksen er i sterk tilbakegang, og i dag er en av tre atlantiske villakser norske. Dette gir Norge et spesielt ansvar for å ta vare på denne arten. Da er det viktig at vi som bor her kjenner den godt. Laksen har også en viktig rolle i det biologiske mangfoldet, både som ressurs og som miljøindikator.

Bekkedag_mellomtrinn_KjerstiH_630px
På dette kurset får elevene bl.a. være med på å bestemme fisk og bunndyr i bekken.
© Kjersti Hanssen

Målet med naturveiledningen er at elevene skal lære seg laksens livssyklus, kjenne til næringskjeder hvor laksen inngår og kunne kjenne igjen ulike fiske- og bunndyrsarter.

På feltdagen samler vi inn fisk ved hjelp av el-fiskeapparat og identifiserer disse. Vi samler også bunndyr ved hjelp av ulike metoder. Kartlegging av hvilke bunndyr som finnes i en elv eller bekk kan si oss noe om vannkvaliteten der. Naturveilederen er med på forarbeid og feltdag. Etterarbeid finnes tilgjengelig for klassen å jobbe videre med.

Klassetrinn: 5.-7. klasse

Varighet: 2 timer forarbeid og 4 timer feltarbeid.

Lokalitet: På skolen og i dens nærområde. Sammen med skolen finner vi en egnet bekk eller elv å undersøke.

Aktuell sesong: Mai til september.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Kjersti Hanssen

Oppdatert: 13.10.2015

Kontakt
Kjersti Hanssen Naturveileder
TLF: 928 13 201