Bli kjent med fjellreven


Fjellreven er tilpasset et liv i fjell- og arktiske strøk, der den livnærer seg på smågnagere. Opprinnelig fantes den utbredt i mesteparten av fjell-Norge, men intensiv jakt for den ettertraktede pelsens skyld reduserte den norske bestanden sterkt. Den har vært fredet i Norge siden 1930-tallet, men bestanden har likevel ikke klart å bygge seg opp igjen. I dag finnes det omtrent 300 fjellrev igjen i Norge og Sverige. Norge står fremfor store utfordringer med å bevare denne arten i norsk fauna.

Bli kjent med fjellreven_KjerstiH_LisbethAune_630px
Fjellrevens liv og tilpasningsevne blir presentert i dette undervisningsopplegget.
© Lisbeth Aune

I dette opplegget kan elevene lære seg om fjellrevens biologi og tilpasninger til høyfjellet. Her går vi gjennom hvordan fjellreven inngår i ulike økosystem og lærer om hvordan ulike arter påvirker hverandre. Vi går også inn på tema som klimaendringer og hvordan menneskelig atferd påvirker fjellreven. I forarbeidet vil klassen få tilsendt link til film og en bok som kan leses høyt for klassen. På selve utedagen vil vi vise frem skinn av fjellrev, gjøre ulike oppgaver og ha noen leker i tillegg til faglige presentasjoner.

Klassetrinn: 1. – 7. klasse. Opplegget tilpasses klassetrinn.

Varighet: Ca. 3 timer.

Lokalitet: På skolen og i dens nærområde.

Aktuell sesong: Hele året.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Kjersti Hanssen eller Marit Hellan.

Oppdatert: 05.10.2015

Kontakt
Kjersti Hanssen Naturveileder
TLF: 928 13 201

 

Marit Hellan 
Naturveileder
TLF. 959 74 251