Hva påvirker villaksen?


Den Atlantiske villaksen er i sterk tilbakegang, og i dag er en av tre atlantiske villakser norske. Dette gir Norge et spesielt ansvar for å ta vare på denne arten. Da er det viktig at også vi som bor her kjenner den godt.

Hva påvirker villaksen_VGS_KjerstiH_TapioRantala_630px
Her vil elevene få en innføring i de menneskespapte problemene for villaksen.
© Tapio Rantala

Villaksen sin livssyklus gjør at den møter svært forskjellige utfordringer gjennom sitt liv. I denne forelesningen tar vi for oss faktorer som påvirker dens overlevelse i elva, i fjorden og i havet. Særlig ser vi nærmere på de menneskeskapte truslene og hva som kan gjøres for å minske disse. Her inngår blant andre temaer som forurensing, kraftutbygging og overbeskatning. Vi forklarer også forskjellen mellom oppdrettslaks og villaks, og går gjennom hvorfor oppdrettslaksen er uønsket i elvene.

Gjennom foredrag og samtaler forsøker vi å belyse hvorfor den atlantiske villaksen er i tilbakegang og å forklare hvorfor disse problemstillingene ofte kommer opp i media. I etterkant kan klassen jobber videre med problemstillingene gjennom tilrettelagte oppgaver.

Klassetrinn: Videregående skole, 1. klasse.

Varighet: 2 timer foredrag og ca. 2 timer etterarbeid.

Lokalitet: På skolen.

Aktuell sesong: Oktober til mars.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Kjersti Hanssen.

Oppdatert: 05.10.2015

Kontakt
Kjersti Hanssen Naturveileder
TLF: 928 13 201