Villaks og ørret på barnehagebesøk


Det skal ikke store bekken til før det lever ørret der, og har bekken eller den lille elva tilknytning til havet kan det også hende at det finnes laks der! Sammen med barnehager drar vi ut i nærområdet til barnehagen for å se hvem som lever i den nærmeste bekken og forsøker å finne ut hva de spiser. Ved hjelp av elektrisk fiskeapparat tar vi opp fisk og studerer dem før vi varsomt slipper dem fri igjen. Leter vi litt i grusen og under steinene finner vi som oftest også hva disse fiskene spiser. 

Villaks og ørret på barnehagebesøk_KjerstiH_CarlNordberg_630px
Gjennom dette tilbudet kan barnehagebarna bli med på tur til en bekk / elv i nærheten for å se hva som lever der.
© Catl Nordberg

Målet med naturveiledning om laks og ørret i barnehagen er at ungene skal få oppleve litt av den verden som finnes i bekker og små elver. Gjennom lek og aktiviteter vil de få lære om laksens livshistorie, hvordan laks- og ørretyngel ser ut og hva de spiser. Aktivitetshefte til for- og etterarbeid leveres sammen med opplegget.

Alderstrinn: Barnehage; 4-6 år.

Varighet: 2 timer.

Lokalitet: I samråd med barnehagen finner vi en egnet lokalitet.

Sesong: Mai til september.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Kjersti Hanssen.

Oppdatert: 05.10.2015

Kontakt
Kjersti Hanssen Naturveileder
TLF: 928 13 201