Livet i ferskvann


Har du noen gang gått forbi en liten dam og lurt på om det finnes noe liv under den stille mørke overflaten? Det gjør det - i mengder!

Livet i ferskvann_KjerstiFollesøy_630px
Det er mye spennende liv i en ferskvannsdam. Her er det en øyenstikkerlarve (ned t.v.) og mange ulike døgnfluer.
© Kjersti Follesøy

Dammen behøver ikke å være stor for at man skal finne mye spennende liv. Noen dyr lever hele sitt liv i dammen, mens andre bruker det som oppvekstområde for ungene sine. I luften over dammen finnes det også mye liv – alt fra små mygg til store, flotte øyenstikkere.

Målet med opplegget er at elevene skal lære om dyr og planter som lever i og ved ferskvann. Vi ser også på livssykluser til dyr som lever helt eller delvis i ferskvann.

Opplegget består av feltarbeid ved et vann eller en dam. Der samler vi dyr og planter som vi tar med oss tilbake til skolen for å artsbestemme dem. Vi lærer mer om databasen Miljølære og registrerer funnene våre der. Vi har med undervisningsmateriale som brukes i felt og på laboratoriet.

Klassetrinn: 4. klasse.

Varighet: Totalt 5 timer. I felt 3 timer, i klasserom 2 timer.

Lokalitet: Ferskvann (stillestående) i skolen nærområde.

Aktuell sesong: Mai til oktober.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Kjersti Follesøy

Oppdatert: 02.10.2015

Kontakt
Kjersti Follesøy Naturveileder
TLF: 980 33 375