Livet i fjæra


Variasjonen i vannstand ved flo og fjære gir planter og dyr mange utfordringer. De må tåle sjøsprøyt, uttørking og å bli dradd frem og tilbake med strømmen. I takt med årstidene endres også temperaturen mye i det grunne vannet. Livet på grunt vann er med andre ord bare for de tøffeste av de tøffe!

Livet i fjæra_KjerstiFollesøy_630px
Den store variasjonen som finnes av dyr og planter i fjære gir elevene spennende opplevelser.
© Kjersti Follesøy

Målet med opplegget er at elevene skal bli kjent med planter og dyr som lever i strandsonen, og litt om hvordan de er tilpasset å overleve i dette miljøet. Vi ser også litt på hvordan menneskets adferd kan skape endringer i livsmiljøet deres, og gjøre det sårbart.

Vi fisker fra bryggen, samler smådyr i fjæra og lager et saltvannsakvarium. Vi finner navn på arter av tang og tare og ser hvor de vokser i strandsonen. Elevene kan også dissekere fisk for å inkludere anatomi i opplegget. For- og etterarbeid er tilgjengelig på forespørsel.

Klassetrinn: 6. klasse.

Varighet: 3 timer, i felt.

Lokalitet: Et gruntvannsområde i skolens nærområde.

Aktuell sesong: Mai til oktober.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Kjersti Follesøy

Oppdatert: 01.10.2015

Kontakt
Kjersti Follesøy Naturveileder
TLF: 980 33 375