Skogkassen


Har du lyst til at elevene dine skal lære om livet i skogen? Lurer dere på hvor stor en elg er? Hvordan ser tennene til en rev ut? Lukter elgebæsj godt? Lån skogkassen og se selv da vel!

Skogkassen_KjerstiF_630px
Skogkassen med sitt mangfoldige innhold kan lånes gratis fra SNO i Bergen.
© Kjersti Follesøy

Tanken er at elevene skal få et mer konkret forhold til dyr som lever i skogen. Dyrene ser vi sjelden så det å kunne ta i et ekte gevir fra en hjort er fascinerende. Hvordan ser en klauv ut? Hvilke spor etterlater ulike dyr i skogen seg? Å finne spor etter dyr i skogen er spennende, og når de vet mer om sportegn kan de lettere finne dette når de ferdes ute i naturen. Dette er noe elevene kan lære mer om ved bruk av skogkassen.

Barn og unge er nysgjerrige på naturen. Å få kunnskap om sammenhenger i naturen er viktig for å forstå forvaltning av den norske naturen. Hver enkelt art har en betydning i skogens økosystem. Elevene kan reflektere over hva som kan skje når arter forsvinner eller nye arter kommer til. Det er forandringer i naturen hele tiden. Hva skjer når temperaturen på jorden øker? Da kommer det arter fra varmere strøk opp til oss. Hvordan påvirker det dyr og planter som er her fra før?

Formålet med Skogkassen er at lærere selv skal kunne ta i bruk ulike aktiviteter som et supplement til egen undervisning. Kassen inneholder utstyr og forslag til aktiviteter med fokus på læren om dyrearter i skogen, deres biologi og rolle i økosystemet. I tillegg inneholder også kassen gjenstander som elevene kan ta på, lukte på og studere nærmere. Ved å undersøke hodeskaller, skinn og dyrespor håper jeg at nysgjerrigheten for naturen øker og de ønsker å lære mer. Bruk av flere sanser er viktig i læring.

Lån av kassen: Skogkassen kan du låne gratis hos Statens naturoppsyn i Bergen. Skolen kan låne kassen i opp til 3 uker.

Klassetrinn: Skogkassen kan brukes uavhengig av klassetrinn. Både barne- og ungdomstrinn vil kunne ha nytte og glede av Skogkassen.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Kjersti Follesøy

Oppdatert: 01.10.2015

Kontakt
Kjersti Follesøy Naturveileder
TLF: 980 33 375